Bygghantering.se © 2011 •

 

Nyheter

 

 

• 01.»

Förslagshandlingar

Upphandlingsföreskrifter

 

• 02. »

Kontrollansvarig

 

• 03. »

Nyheter

 

 

 

                          Välkommen till min hemsida

 

Leif Svenson Bygghantering

är ett enmansföretag som sedan 1983 arbetat med

 

Utredningar, förslagshandlingar, upphandlingar, byggledning, byggprojektering.

Bygglovsritningar

Förslagshandlingar  (t ex ritningar och beskrivningar)

 

En stor del av min konsulttid har jag ägnat åt byggledning och projektering, det vill säga upprätta ritningar för villor och mindre anläggningar.

 

Konsultinsatser i tidiga skeden av ett projekt är de mest kostnadseffiktiva.

Då går det att överväga olika alternativ.

Inga tunga resurser har låsts upp.

Skaffa dig ett bollplank när du bäst behöver det.

 

 

Kontakta mig för en kvalificerad och kostnadseffektiv konsulthjälp.

 

                           Leif Svenson Bygghantering

      Telefon 0490-37015  **070-634 62 01  E-post: leif.sbr@telia.com 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

 

 

 

Boverket